Registrering


pool
Användarnamn:
Lösenord:
Upprepa lösenord:
Förnamn:
Efternamn:
Epost:
Mobilnummer*:
Din UWC-skola:
År du gick på UWC:
*Om du inte vill uppge ditt mobilnummer så lämna fältet blankt.

Integritetspolicy
Du skall känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss i UWC Sverige. Vår policy är att så långt det är tekniskt och juridiskt möjligt skydda dina uppgifter från att någon utomstående får tillgång till dem. Vi gör det med utgångspunkt i Europakonventionens Artikel 8 och EU:s Dataskyddsförordning, som framför allt syftar till att förhindra att dina uppgifter används på annat sätt än vad du själv har gett samtycke till.

Du kan närsomhelst begära att bli struken ur registret. Skriv bara till support@uwc.se och be om det så stryker vi dig från registret.